Hufvudstadsbladets Seniorer

Under vintern har FSU:s dotterbolag, Kulturfabriken, arrangerat kurser, skolningar och supportverksamhet för såväl organisationer, föreningar som privatpersoner.

Vad som framkommit är, att organisationer och föreningar alltmer vill få ordning på sitt elektroniska material och sin administration så att det är hållbart på lång sikt. Kulturfabriken har hållit utbildningstillfällen för bl.a. föreningars styrelser där medlemmarna lärt sig hur man administrerar elektroniskt material, samt hur administrationen sköts då föreningspersoner byts ut.

Det behöver inte vara en resursfråga och de föreningar och organisationer som fått skolning i ärendet har varit mycket nöjda med resultaten. Kulturfabriken finns till för att hjälpa och fler organisationer och föreningar har märkt att det rent ekonomiskt lönar sig att satsa på utbildning. Vill er organisation, förening eller styrelse satsa på utbildning bör ni kontakta oss! Vi är experter på att hitta lösningar som specifikt passar er.
Kontakta mig gärna för närmare information. Besök även vår hemsida: http://kulturfabrikenab.fi

Mvh,
Pasi Holmberg
tel. 050 502 0732


 

 Äldreomsorg i Helsingfors

Stadsfullmäktige fattade den 9 september 2015 ett strategiskt beslut om att godkänna "Stadin ikäohjelma", ett program enligt Äldrevårdslagens femte paragraf. Programmet har tyngdpunkten på rehabilitering och självständigt boende. Samtidigt godkände fullmäktige en kläm om att de nu gällande kriterierna för serviceboende ska omprövas. Fullmäktige förutsätter att de äldre informeras om möjligheterna till bidrag för sådan bostadsrenovering som gör det möjligt att bo kvar hemma och efterlyser bättre transportarrangemang för äldre och personer med funktionsnedsättning.

TJÄNSTER FÖR ÄLDRE