Hufvudstadsbladets Seniorer

SPF-förbunde                                           
https://spfpension.fi/sv/start/

SPF-föreningar                                 
https://www.spfpension.fi/sv/foreningar/

IKT för pensionärer    
http://it.spfpension.fi/hem/

Sams' föreningar        
http//sams.spfpension.fi/start/

Friis resor                     
http://friisresor.eu