Hufvudstadsbladets Seniorer


          

Protokoll fört vid Hufvudstadsbladets Seniorer r.f:s

styrelsemöte på HBL torsdagen den 23 mars 2017 kl. 15.50.

Närvarande: ordförande Nils-Erik Friis, Tage Johansson, René Wikgren,
Anne-Charlotte Stoltzenberg, Leif Stjernberg, Inger Blomqvist,
Gösta Gustafsson och Marita Lindvall samt Johanna Westman och Maj-Britt Paro.

§ 1     Konstaterades att årsmötet valt Nils-Erik Friis till ny ordförande efter Johanna
    Westman.  I styrelsen fortsätter Tage Johansson som vice ordförande, René
    Wikgren som kassör, Marita Lindvall som sekreterare och Leif Stjernberg som
    webbmaster.  Inger Blomqvist och Anne-Charlotte Stoltzenberg är medlemmar.
    Nya suppleanter är Patricia Winckelmann-Zilliacus och Gösta Gustafsson.
    Nils-Erik Friis fortsätter som resekoordinator vid sidan av sitt ordförandeskap.
    Maj-Britt Paro är kontaktperson till SPF och Samrådet i SPF Helsingfors.
    
§ 2    Styrelsen diskuterade vårens och höstens program. 
    Onsdagen den 26 april görs en bussresa till Vanda.
    Det blir en djupdykning i huvudstadsregionens historia längs
    Kungsvägen i Vanda med arkeologen Andreas Koivisto som guide.
    Årsmötet beslö att uppbära en avgift på 10 euro per person för buss och guide.
    Nils-Erik Friis presenterade höstens oktoberresa till Grekland.
    Information om båda resorna i nästa medlemsbrev.

    Tisdagen den 23 maj ordnas en vårfest med traktering i Rubriken på HBL.
    I september planeras ett besök i Mannerheimmuseet  i Brunnsparken, preliminärt
    den 20 september.
§ 3    Nästa medlemsbrev postas till medlemmarna i slutet av mars.
    I brevet ingår information om HBL-pensionärernas förmåner från KSF Media.

§ 4    Mötet avslutades kl. 16.20.


    Enligt uppdrag
    Marita Lindvall