Hufvudstadsbladets Seniorer

Återval och kultur

Årsmötet för Hufvudstadsbladets Seniorer ägde rum onsdagen den 25 mars på Hbl:s redaktion.
Många medlemmar ställde upp, sammanlagt 27 personer plitade sina namn i boken. Mötesförhandlingarna klarades av rekordsnabbt; på tjugo minuter var allt klart. Verksamhetsberättelse antecknades, bokslut fastställdes, ansvarsfrihet beviljades, budget och verksamhetsplan godkändes och styrelse valdes.  
 
Både ordförande och styrelsemedlemmar återvaldes. Fram till nästa årsmöte fortsätter alltså Johanna Westman, Marita Lindvall, Tage Johansson, René Wikgren, Leif Stjernberg, Nils-Erik Friis, Ann-Charlotte Stoltzenberg och suppleanterna Jack Strandberg och Inger Blomqvist att styra och ställa i föreningen. Majbi Paro fortsätter också som förenande länk till förbundet och Samrådet. Som verksamhetsgranskare fortsätter Jan-Anders Ekström och Bo Finne.

Kulturell gäst    
Efter årsmötet hade vi besök av Fredrik Sonck, som sedan september 2014 är chef för KSF-medias sammanslagna kulturredaktion. Han berättade bland annat att redaktionens tre delar – VN, HBL och ÖN – kan agera som självständiga beställare. Det betyder att finlandssvensk litteratur och teater fortfarande kan uppmärksammas med tre olika recensioner. På så sätt vill redaktionsledningen trygga en fortsatt mångstämmighet.