Hufvudstadsbladets Seniorer


 

Föreningen Hufvudstadsbladets seniorer r.f.

Verksamhetsberättelse 2014-2015

Föreningen höll sitt årsmöte den 13 mars 2014 klockan 14.00 på Hbl. Närvarande var 26  medlemmar.  Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra minnet av Göran Ek som avlidit under verksamhetsåret.
Årsmötet valde enhälligt Johanna Westman till ny ordförande efter Maj-Britt Paro som undanbett sig återval men fortsätter som adjungerad kontaktperson för SPF och Samrådet. Till ordinarie styrelsemedlemmar valdes Marita Lindvall, Nils-Erik Friis, Tage Johansson, Leif Stjernberg,  Ann-Charlotte Stoltzenberg och René Wikgren. Till suppleanter valdes Jack Strandberg och Inger Blomqvist.  Årsmötets gäst var Tuva Korsström som presenterade sin bok  Från Lexå till Glitterscenen.

Aktiviteter
Verksamhetsåret inleddes med ett besök på Ateneum den 9 april 2014. Tjugo seniorer bekantade sig med utställningen Tove Jansson 100 år. Guiden Maria Laurent introducerade ämnet i Ateneumsalen varefter deltagarna på egen hand gick igenom utställningssalarna.

Onsdagen den 7 maj besökte 12 seniorer naturcentret Haltia i Noux nationalpark i Esbo. Guiden Kristina Stenman berättade om huset och visade runt i utställningssalarna.

Den 3-5 juni besöktes Österbotten i buss med Krister Westermark vid ratten och Thure Malmberg som reseledare. Deltagarna besökte mångåriga ordförande Maj-Britt Paros sommarparadis vid Svartösund i Närpes och Ralf Sundbergs dito vid Alesundet i Kristinestad.
Andra programpunkter under resan var besök i sjöfartsmuseet i Kristinestad, där Christer Norrvik skildrade Kristinestads forna storhet; friluftsmuseet Stundars i Solf, Korsholm och framför allt Tryckerimuseet där; informationscentret Meteorian på torrlagda Söderfjärden, också det i Solf; samt Vasabladets redaktion i Vasa, där f.d. Hbl-journalisten, chefredaktören Camilla Berggren berättade om papperstidningens kris i österbottniskt perspektiv. I stadshuset i Kristinestad informerade förvaltningschef Dan-Anders Sjöqvist om vad det innebär att staden som enda ”finländare” ingår i det internationella nätverket  av 200 ”Cittaslow”-kommuner.
I den upplevelserika och lyckade resan deltog 31 seniorer, bland dem Thure Malmberg som nu satte punkt för sin bana som reseledare.

Den 9-11 september åkte 17 seniorer med båt till Tallinn i Estland och vidare med buss till resmålet Tartu (Dorpat) och ryssbyarna vid Peipussjön. Reseledare för den intressanta resan var Nils-Erik Friis.
Gruppen gjorde en stadsrundtur i buss under ledning av den lokala guiden Kristel Sävborg.  Staden, som grundades av Gustav II Adolf, är en gammal universitetsstad. Gruppen besökte Tartu universitets avdelning för Skandinaviska språk och blev väl mottagen av institutionens nye prefekt, professor Daniel Sävborg. Den restaurerade Pauluskyrkan är ritad av den finländska arkitekten Eliel Saarinen. Under bussturen passerade gruppen kåkstaden Supilinn som förvandlats till trivsam boendemiljö, besökte Toomemägi, Meistritemaja och KGB-museet samt Trükimuuseum. Sista dagen av resan åkte gruppen till ryssbyarna Kasepää och Kolkja vid Peipussjöns västra strand,  där bl.a. museet för gammaltroende besöktes.

Höstprogrammet inleddes den 16 september med ett besök på Didrichsens konstmuseum på Granö och den populära utställningen Edvard Munch – Livets dans. Sara Grotenfelt guidade förtjänstfullt gruppen bland Edvard Munchs tavlor och grafiska verk. 21 personer deltog.

Onsdagen den 15 oktober besöktes seniorerna av KSF Medias vd Barbro Teir. Träffen ägde rum på Hbl. 26 medlemmar närvar. Barbro Teir belyste krisen inom KSF Media och förlusten som närmar sig 7 miljoner euro 2014. Det kan ägaren Föreningen Konstsamfundet inte bära. Det leder till radikala sparåtgärder, bl.a. minskar personalen med 48 årsverken och fem redaktioner omvandlas till två, en för unikt och en för gemensamt material. Antalet chefer minskar. Två innehållsdirektörer har tagit plats i ledningsgruppen. Redaktionell närvaro finns på alla fem utgivningsorter.
Barbro Teir tror på att en ny organisation, med nya arbetssätt och betoning av lokalt material, skall vända den nedåt pekande trenden.

Den 10 november var det dags för ett besök bakom kulisserna på Svenska Teatern.
Tretton seniorer deltog i rundvandringen i teaterns nyrenoverade hus med teaterns publikarbetare Noona Leppinen som sakkunnig guide. Ett intressant besök från stora scenen till verkstäder för dekor och träarbete till klädförråd och kontorslandskap, från Amosscenen till personalmatsalen där miniscenen en gång fanns.

Traditionell julfest ordnades den 10 december på Hbl med mat och dryck och lotteri. På festen berättade Lars Rönn om sin nyutkomna bok Mr Husis har ordet. 29 medlemmar deltog i festen.

Det nya årets första månadsträff ägde rum onsdagen den 14 januari 2015 på Hbl. Förre arbetskamraten och huvudförtroendemannen Per-Erik Johnsson inledde samvaron med att presentera sin självbiografiska bok Åsikt som innehåller ett avsnitt om åren 1954-1975 på Hbl. Han sekunderades av Lars Rönn som också gett ut en bok om sina 34 år på Hbl.
Därefter berättade Stefan Lundberg och Leif Weckström om sitt hisnande sommar-äventyr i Göran Schildts kölvatten med motorbåt från Helsingfors till Rapallo vid Medelhavet. Spännande berättelser om färder på stormiga hav, längs kanaler, genom slussar och mörka tunnlar. 26 medlemmar deltog i träffen.

Den 11 februari stod ett besök på Arabia Designmuseum och Arabias fabrik på programmet. Guiden Taina Grönqvist lotsade 22 seniorer genom fabrikshallar med porslin i olika stadier av tillverkningsprocessen. I en utställningshall kunde det mesta som tillverkas inom Fiskarskoncernen begrundas. Efter rundvandringen besökte många på egen hand ett besök Arabia museet på egen hand.

Styrelsen
Marita Lindvall efterträdde mångåriga sekreteraren Inger Blomqvist som undanbett sig återval. Tage Johansson har varit vice ordförande, René Wikgren kassör och Leif Stjernberg it-ansvarig som även skött föreningens fina och ständigt aktuella hemsida. Nils-Erik Friis efterträdde mångårige reseledaren Thure Malmberg som reseledare.
Bo Finne och Jan-Anders Ekström har varit verksamhetsgranskare för verksamhetsperioden 1.1.2014-31.12.2014.
Styrelsen har sammanträtt fyra gånger och skickat ut tre medlemsbrev.

Med anledning av Hufvudstadsbladets 150-årsjubileum erhöll föreningen ett bidrag på 1000 euro av KSF Media. Nuvarande och tidigare styrelsemedlemmar var inbjudna till jubileumsfesten den 5 december 2014 på Finlandiahuset.

Marita Lindvall deltog den 13 februari 2015 i SPF:s inspirationsdag i Tammerfors.

Medlemskåren
Föreningen hade 96 medlemmar vid utgången av 2014.
Under verksamhetsåret avled medlemmen Inger Fagerstedt och de
tidigare medlemmarna och Hbl-medarbetarna Kristofer Enckell, Meri Bäcklund, Stig Häggblom,  Olof Blom, Eirik Udd och Christian Mehlem.

Medlemsavgiften var 20 euro.

Enligt uppdrag
Marita Lindvall
sekreterare