Hufvudstadsbladets Seniorer


 

Föreningen Hufvudstadsbladets seniorer r.f.

Verksamhetsberättelse 2013-2014


   Föreningen höll sitt årsmöte den 13 mars 2013 på Hbl.

Närvarande var 29 medlemmar.
Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra minnet av Catharina Spåre, Per-Erik Rönnqvist, Benedict Zilliacus och Karl-Erik Kronberg.
Årsmötet återvalde enhälligt Maj-Britt Paro till ordförande.
Av tidigare styrelsemedlemmar återvaldes Inger Blomqvist, René Wikgren,
Tage Johansson, Leif Stjernberg och suppleanten Jack Strandberg.
Till nya ordinarie medlemmar valdes Johanna Westman och Anne-Charlotte Stoltzenberg och till suppleant Nils-Erik Friis. Thure Malmberg fortsätter ännu ett år som researrangör.
Årsmötets gäst var Fredrik Nars, som informerade om Hbl på nätet.


Aktiviteter
Verksamhetsåret inleddes med besök i Böle för att vara med om bandningen av en Bettina Show. Det skedde den 18 april och i besöket deltog 12 personer.

Onsdagen den 22 maj gjorde 39 personer en synnerligen lyckad resa till Kotka via Stor-Sarflax där Gitta Dahlberg tog emot och berättade om gårdens historia. I Kotka besöktes Maritimcentret Wellamo och matbiten åts på legendariska hamnkrogen Kairo.

Den planerade resan till Tyskland på hösten kunde inte realiseras. För få anmälde sig och priset blev därmed för högt.
Hösten inleddes därför den 26 september med en bussresa till Samarias Noark i Illby och ett besök på Louis Sparre-utställningen i Borgå plus en snabbvisit i Brunbergs butik för att trösta de sötsugna. I resan deltog 21 personer.

Den 23 oktober samlades 20 medlemmar på Hbl för att träffa Peter von Koskull och Annika Rentola, som skrivet en bok om hur det är att drabbas av stroke och afasi. En av huvudpersonerna i boken, Kan du säga perkele?,är Peter von Koskull.

November gick i Engels fotspår. Med Bernt Morelius som kunnig och rolig guide åkte medlemmarna runt i Helsingfors och beundrade och begrundade en del av Engels verk. I rundturen deltog 28 personer.

I december var det dags för julfesten som gick i gammal god stil med mat, dryck och lotteri. Hela 36 medlemmar ställde upp. Vår förra arbetsgivare bidrog med en slant och en del lotterivinster.

Det nya kalenderåret inleddes den 16 januari med ett besök på Observatoriet, också det ritat av C.I. Engel. Vår utmärkta guide Mikael Jahn lotsade gruppen högt och lågt under en och en halv timmes tid. Efteråt drack de flesta en kaffetår på Kapellet. 23 personer deltog.

I februari var det igen samling på Hbl där fotograf Hans Paul visade en serie fantastiska naturbilder som beundrades under total tystnad. Därefter lockades han att visa en del historiska bilder och kommentera dem. På grund av mötesdagen i sista minuten måste flyttas var deltagarna endast 12.

Styrelsen
Styrelsen har sammanträtt fyra gånger och skickat ut tre medlemsbrev.
Från Helsingfors socialverk erhöll föreningen 800 euro och Hufvudstadsbladet bidrog med 300 euro till julfesten.
Tage Johnsson har varit vice ordförande, René Wikgren kassör, Leif Stjernberg it-ansvarig och Inger Blomqvist sekreterare.
Medlemskåren
Föreningen har 95 medlemmar. Medlemsavgiften har varit 16 euro.
Under verksamhetsåret avled medlemmen Göran Ek.

Inger Blomqvist
sekreterare