Hufvudstadsbladets Seniorer


 

Föreningen Hufvudstadsbladets seniorer r.f.

 Verksamhetsberättelse för 2019

Föreningen höll sitt årsmöte den 12 mars 2019 kl. 14.00 på G18 i Svenska Folkskolans Vänners hus på Georgsgatan 18. Närvarande var 17 medlemmar.
Med en tyst minut hedrades minnet av medlemmen Göran Wallén och tidigare medlemmen Gullveig Stigell.
Årsmötet återvalde enhälligt Nils-Erik Friis till ordförande. Styrelsen omvaldes och består av Tage Johansson, Leif Stjernberg, Anne-Charlotte Stoltzenberg, René Wikgren, Marita Lindvall och Patricia Winckelmann-Zilliacus (tidigare suppleant).

Till suppleanter i styrelsen valdes Inger Blomqvist (tidigare ordinarie) och Gösta Gustafsson. Maj-Britt Paro har varit kontaktperson till SPF
och Samrådet i SPF Helsingfors.
Till verksamhetsgranskare återvaldes Bo Finne och Jan-Anders Ekström.
Efter årsmötesförhandlingarna presenterade föreningsmedlemmen Tuva Korsström sin bok Älvan och jordanden. En biografi om Mirjam Tuominen och Torsten Korsström.


Aktiviteter
Årets aktiviteter inleddes den 12 februari med ett besök i Hufvudstadsbladets ”nya” utrymmen.
Anna Hellerstedt, vd för KSF Media, hälsade välkommen, Susanna Landor, chefredaktör för Hufvudstadsbladet, presenterade Hbl och läget i dag, adm. redaktions-chef Katarina Koivisto visadegruppen runt i utrymmena på fjärde våningen. 22 seniorer deltog.

I SPF:s traditionella frågesportuttagning för Mellannyland den 13 februari på Arbetets Vänner iHelsingfors tog HBL-seniorerna hem vinsten. I laget medverkade Christina Juthas, Nils-Erik Friis och Tage Johansson. Laget representerade Mellannyland i frågesportfinalen mellan pensionärsföreningarna den 4 april i Åbo. Där blev det en hedersam tredje plats efter en spännande final.

Den 28 mars besöktes Reitz hemmuseum, dvs. Lauri och Lasse Reitz stiftelsens samlingar på Apollogatan. Guiden Satu Karvetti presenterade familjen och föremålen
på ett inspirerande sätt för de 15 deltagarna.

Vårfesten firades i samband med en utflykt till Arabiastranden den 24 april. Dagen inleddes med lunch på restaurang Swagatam varefter vår eminenta guide Theresa Norrmén tog oss med på en rundvandring i kvarteren. Dagen avslutades med förfriskningar i gillestugan i värdparets husbolag.
22 personer deltog i utflykten.

Den 23 maj åkte 25 seniorer på utflykt till Verla bruk i Jaala med K.O.Johanssons buss och Krister Westermark vid ratten. Under resan berättade Maj-Britt Paro om sin barndom i Kuusankoski.
Efter lunchpaus i Kuusankoski fortsatte resan till Verla bruk, som sedan 1996 är med på UNESCOS lista över världsarv. Besöket inleddes med en film-förevisning varefter en guidad rundvandring tog vid.

Höstens program inleddes den 17 september med ett besök på HAM och Ellen
Thesleff-utställningen med överskriften ”Jag målar som en gud”. Den förträffliga guiden, Tuija-Maija Piironen levandegjorde konstnärinnan och hennes omväxlande liv. 12 personer deltog.

Den 23 oktober begav sig 24 seniorer iväg på en dagskryssning till Tallinn för att uppleva nya sevärdheter i Tallinn med omgivning. Besöket inleddes i Fotografiska där guiden Aleksander Eeri Laupmaa förde oss på en rundvandring till tre separata utställningar. Framför allt Kirsty Mitchells utställning Wonderland tilltalade många.
Efter lunchpaus fortsatte resan med buss till Arvo Pärt-centret i Laulasmaa. Centret, som ritats av två spanska arkitekter, öppnades hösten 2018 och ligger ca 40 km väster om Tallinn. Centrets mål är att bevara tonsättarens arv i hemlandet.
Oförberett träffade seniorerna Riho Saard, som studerat vid Helsingfors universitet. Han berättade levande om Arvo Pärt, byggnaden och dess tillblivelse m.m.
En lyckad och välordnad resa.

Den 15 november besöktes Tekniska museet, beläget i det forna vattenreningsverket vid Gammelstadsviken. Guiden Irene Nurminen berättade under rundvandringen om de olika föremålen, deras historia och bakgrund. 12 personer deltog.

Traditionell julfest firades den 10 december på G18 med mat och dryck och traditionellt lotteri.
Gäst på festen var Sonja Hellman som berättade om arbetet med sin bok Bäst före-datum. Ett tidsdokument. 34 seniorer deltog i festen.
Till allas glädje meddelade Nils-Erik Friis att föreningens hedersordförande
Maj-Britt Paro valts till Årets pensionär 2019.


Styrelsen
Styrelsen har sammanträtt tre gånger och sänt ut sju medlemsbrev.
Föreningen erhöll 300 euro från Pensionärsförbundets s.k. förbundspaket. KSF Media bidrog med 300 euro till julfesten och i frågesportspris fick föreningen 100 euro av förbundet.
Tage Johansson har varit viceordförande, René Wikgren kassör, Marita Lindvall sekreterare och Leif Stjernberg it-ansvarig som även skött föreningens hemsida. Vid sidan av ordförandeskapet har Nils-Erik Friis varit resekoordinator.
Bo Finne och Jan-Anders Ekström har varit verksamhetsgranskare under verksamhetsperioden 1.1 – 31.12.2019.


Medlemskåren
Föreningen hade 86 medlemmar, 41 kvinnor och 45 män vid utgången av 2019.
Nya medlemmar under året blev Harriet Aaltonen, Kristina Mäenpää och Jean-Olof Åkerberg. Två medlemmar, Bert Carpelan och Margaretha Jaatinen avled under året. Två personer skrev ut sig ur föreningen.
Medlemsavgiften, som höjdes på årsmötet, har varit 25 euro varav 14 euro
per medlem går till förbundet.
KSF Media betalade 250 euro som understödande medlem.

Marita Lindvall
sekreterare