Hufvudstadsbladets Seniorer


          

Protokoll fört vid Hufvudstadsbladets Seniorers
styrelsemöte på Hbl
den 11 maj 2011 klockan 14.00. 

Närvarande: ordförande Maj-Britt Paro, Solveig Schauman, René Wikgren,
Tage Johansson, Marita Lindwall, Jack Strandberg, Leif Stjernberg
och Inger Blomqvist.

§ 1 Ordförande meddelade att SAMS skall ombildas till en förening, främst
för att i framtiden kunna ansöka om bidrag, en uppgift som härtills skötts
av takorganisationen Svenska pensionärsförbundet, SPF.
För Hufvudstadsbladets Seniorer rf gällde det att godkänna stadgarna som
nu går till Patent- och registerstyrelsen. Odförande presenterade stadgarna
och framhöll att ett medlemskap i Samrådet i Helsingfors SPF, som det nya
namnet skall vara, inte innebär några som helst utgifter för vår förening.
Enligt stadgarna uppbär Samrådet inte medlemsavgift.
Styrelsen beslöt enhälligt godkänna stadgarna för sin del.

§ 2 Höstens program var följande punkt. Styrelsen beslöt skjuta upp den
planerade resan till St. Petersburg till nästa vår.
För september föreslår styrelsen en resa till kulturstaden Åbo.
Eventuellt med egen buss.
För oktober planeras en bussresa till Söderlångvik och Tolfsnäs.
Ordförande lovade ansöka om bidrag för utfärden från Konstsamfundet.
För november planeras en kaffestund på anrika Ekbergs café och därefter teaterbesök på Alexandersteatern.
Julfesten firas den 8 december klockan 16.00 på Hbl.
Sekreteraren bokar “kyrkan”.

§ 3 Kassören, René Wikgren, meddelade att medlemsavgifterna influtit bra.
Det är endast nio personer som hittills låtit bli att betala.

§ 4 Mötet avslutades klockan 14.35

Enligt uppdrag

Inger Blomqvist