Hufvudstadsbladets Seniorer
Minnet av Gunnar Mattsson

 

Seniorernas nästsista träff under år 2015 ägde rum i Rubriken på redaktionen den 12 november. Våra gäster var Hufvudstadsbladets chefredaktör Tommy Westerlund, som berättade om de aktuella utmaningarna för Hbl och KSF Media, samt Majsan Stendahl. som har skrivit en bok om journalisten och författaren Gunnar Mattsson. Han var arbetskamrat och god vän med flera av de 16 närvarande seniorerna och utbytet av minnen var givande för bägge parter.
Nästa gång träffas vi på julfesten den 8 december.