Hufvudstadsbladets Seniorer

  HBL Seniorer

   – lika men olika

    Hufvudstadsbladets seniorer är en
    pensionärsförening bland andra, 
    och ändå inte.

”Föreningens uppgift är att verka som sammanbindande länk mellan före detta anställda vid Hufvudstadsbladet Ab, och vilka avgått ur aktiv tjänst med pension”,
står det i stadgarna som skrevs när föreningen grundades 2002. ”Vid behov” kan HBL Seniorer fungera som intresseorganisation men det är inte föreningens primära uppgift.
I sakens natur ligger också att vi inte behöver – eller kan – rekrytera nya medlemmar bland allmänheten.

Nej, vår förening är en sammanslutning av före detta kolleger och arbetskamrater.
Ändå är den fullvärdig medlem av Svenska pensionärsförbundet, med tillgång till de tjänster förbundet kan erbjuda – och skyldighet att bidra till finansieringen av de samma.


http://hblseniorer.spfpension.webbhuset.fi/kalender/

http://hblseniorer.spfpension.webbhuset.fi

 https://sams.spfpension.fi/start/

 

 https://www.spfpension.fi/sv/it/ 

Jul 2024
TiOnToFr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31