Hufvudstadsbladets SeniorerProtokoll för vid Hufvudstadsbladets Seniorers styrelsemöte den
22 maj 2013 klockan 16.30
ombord på K.O. Johanssons buss på väg från Kotka till Helsingfors. 

Närvarande: ordförande Maj-Britt Paro, Tage Johansson, René Wikgren,
Johanna Westman, Ann-Charlotte Stoltzenberg, Leif Stjernberg,
Thure Malmberg och Inger Blomqvist.

§ 1 Ordförande öppnade mötet och konstaterade att hon gärna ser att styrelsemedlemmarna kommer med förslag till verksamhet i höst.

Innan hösten diskuterades konstaterade hon att det inte kommit tillräckligt deltagare till höstens Tysklandsresa. 18 personer behövs för att resan skall bli av, Thure Malmberg kollar ännu med alla som preliminärt anmält sig och Leif Stjernberg sätter en puff på hemsidan och förlänger anmälningstiden till den sista maj.

Styrelsen diskuterade en eventuell ersättande resa till Kristinestad, men kom till att en sådan lämpligare ordnas nästa vår.

Ett förslag var att i höst göra en utfärd till Borgå för att se Louis Sparre-utställningen i Holmska gården och besöka Samarias Noark.

Ett annat var att göra en rundvandring i Solvik eller följa Carl Ludvig Engels spår i Helsingfors med Bernt Morelius som guide.

I november eller oktober kunde redaktör Annika Rentola inbjudas tillsammans med Peter von Koskull för att berätta om deras afasibok.

Nordeas bankmuseum på Alexandersgatan 36 framkastades också som ett alternativ.

§ 2 Mötet avslutades 16.50


Enligt uppdrag
Inger Blomqvist