Hufvudstadsbladets Seniorer


 

Föreningen Hufvudstadsbladets seniorer r.f.

 Verksamhetsberättelse 2017

Föreningen höll sitt årsmöte den 23 mars 2017 kl. 14.00 i mötesrummet
Rubriken på HBL. Närvarande var 24 medlemmar. Ingen medlem avled under år 2016. Mötet hedrade de tidigare kollegerna Marius Turula, Torolf Nyholm och
Hedda Biström som avlidit med en tyst minut.

Årsmötet valde enhälligt Nils-Erik Friis till ny ordförande efter Johanna Westman, som undanbett sig återval. Till ordinarie medlemmar i styrelsen valdes Tage Johansson, Leif Stjernberg, Anne-Charlotte Stoltzenberg, René Wikgren, Inger Blomqvist (tidigare suppleant) och Marita Lindvall. Till nya suppleanter i styrelsen valdes Patricia Winckelmann- Zilliacus och Gösta Gustafsson. Maj-Britt Paro är kontaktperson till SPF och Samrådet i SPF Helsingfors.
Till verksamhetsgranskare återvaldes Bo Finne och Jan-Anders Ekström.

Efter årsmötet talade Caty Paro om positivt tänkande och framtidstro.

Aktiviteter
Årets aktiviteter inleddes den 24 januari 2017 med ett besök i det nyrestaurerade Nationalbiblioteket vid Senatstorget. Rainer Knapas, som skrivit historiken över Helsingfors universitetsbibliotek, numera Finlands nationalbibliotek, guidade 27 seniorer i den vackra, av Engel, ritade byggnaden.

Den 22 februari samlades 15 seniorer i konferensrummet Rubriken på HBL för att höra Stefan Lundberg berätta om sin pilgrimsvandring till Santiago de Compostela sensommaren 2016.

I SPF:s traditionella frågesportsuttagning den 15 februari på Arbetets Vänner i Helsingfors klarade sig HBL- seniorernas lag bra. Christina Juthas, Nils-Erik Friis och Tage Johansson blev tvåa i uttagningstävlingen.

Den 26 april var det dags att göra en djupdykning i huvudstadsregionens historia längs Kungsvägen i Vanda, med arkeologen Andreas Koivisto som kunnig ciceron.
Vi åkte genom gamla kulturlandskap. Via gamla gårdar, arkeologiska fyndplatser och en kaffepaus i kaffestugan Laurentius i Helsinge kyrkby, gick färden vidare till Fazerila där en del seniorer intog lunch och andra ägnade sig åt shopping.
I exkursionen, med K-O Johanssons buss och Krister Westermark vid ratten, deltog 27 seniorer.

Traditionell vårfest firades med mat och dryck i Rubriken på HBL den 23 maj.
Överraskningsgäst var KSF Medias nya VD Svante Wahlbeck, som presenterade sig och svarade på frågor. 27 seniorer deltog i festen.

Höstens program inleddes med ett besök i Mannerheim-museet i Brunnsparken den 22 september. Sakkunnig guide var Saga Brummer. Hon presenterade marskalk
Carl Gustaf Emil Mannerheims liv så som det speglas via museet. 22 seniorer deltog i besöket.

Den 11 oktober besöktes Päivälehden Museo vid Ludvigsgatan. Museichef Saila Linnahalme presenterade museets verksamhet i stort. Forskaren Markku Kuusela guidade 11 seniorer genom museets samlingar. Päivälehden museo är intressant för dem som är intresserade av massmedier och hur nyhetsförmedlingen förändrats under tidens gång.

Föreningens resa till Grekland ägde rum den 21-28 oktober under Nils-Erik Friis och Theresa Norrméns ledning. Resans huvudmål var den idylliska byn Kiparissi på Peloponnesos. Färden inleddes i Aten och fortsatte till Nafplio, det moderna Greklands första huvudstad. Under resan besöktes Epidauros, Mykene och ett nunnekloster i Kosmas. Returfärden från Kiparissi gick via den gamla bysantinska staden Monemvasia, ett olivmuseum i Sparta och en vingård i Nemea. Efter övernattning i kuststaden Loutraki anträddes hemfärden från Aten till Helsingfors. I den upplevelserika resan deltog 24 personer, av vilka en del var ”avecar” och några utomstående.

Inget speciellt program ordnades i november utan medlemmarna rekommenderades besöka Samrådets festdag på G 18 den 7 november. En handfull HBL-seniorer besökte festen.

Julfesten den 11 december firades i Arbetets Vänners lokal på Annegatan. Festen utlokaliserades med kort varsel till AV på grund av reparationsarbeten i fjärde våningen på HBL. I julfesten med traditionell mat och dryck samt sedvanligt lotteri deltog 35 medlemmar.

Styrelsen
Styrelsen har sammanträtt 4 gånger (varav ett e-postmöte) och sänt ut tre medlemsbrev.

Föreningen erhöll 300 euro från pensionärsförbundets s.k. förbundspaket. KSF Media bidrog med 430 euro till julfesten.

Tage Johansson har varit viceordförande, René Wikgren kassör, Marita Lindvall sekreterare och Leif Stjernberg it-ansvarig som även skött föreningens hemsida. Vid sidan av ordförandeskapet har Nils-Erik Friis varit resekoordinator.
Bo Finne och Jan-Anders Ekström har varit verksamhetsgranskare under verksamhetsperioden 1.1 - 31.12.2017.

Medlemskåren
Föreningen hade 91 medlemmar (41 kvinnor och 50 män) vid utgången av 2017.
Ingen ny medlem anslöt sig till föreningen, tre medlemmar avled och två skrev
ut sig ur föreningen.

Medlemsavgiften har varit 20 euro varav 11 euro gått till förbundet. KSF Media har varit understödjande medlem.

Enligt uppdrag
Marita Lindvall
sekreterare