Hufvudstadsbladets Seniorer


          

Protokoll fört vid Hufvudstadsbladets Seniorers styrelsemöte
den 29 november 2011 klockan 14.00 på Hbl.

Närvarande: ordförande Maj-Britt Paro,
Tage Johansson, Marita Lindwall, Thure Malmberg,
Leif Stjernberg, René Wikgren och Inger Blomqvist

§ 1  Ordförande öppnade mötet och konstaterade att styrelsen har att diskutera
julfesten och planera nästa års program.

Angående julfesten beslöts att trakteringen följer samma mönster som i fjol,
dvs bla kalkon (Maj-Britt lagar), små piråger (Inger gräddar) och lite annat tilltugg. Hbl:s ekonomidirektör har utlovat 300 euro för festen.
Dessutom ställer Hbl upp med några lotterivinster.

§ 2  Noterades att Leif Stjernberg deltagit i en IT-kurs i Tammerfors.

§ 3  Nästa år inleds med ett besök, den 12 januari klockan 13.00,  på Helsingfors Konstmuseum i Tennispalatset. Där pågår en utställning av Akseli Gallen-Kallelas konst. 30 personer ryms med på den guidade turen.
Föreningen betalar guiden och inträdet för de medlemmar som inte har presskorten. Avecarna får betala 8 euro per person. 
Efter besöket kunde en gemensam lunch ätas på Kampen.
  
För februari planeras en träff med Diana Webster och hennes dotter Viktoria,
vilka tillsammans skrivit boken ” Så många Mount Everest”.
Dagen beror på när det passar dem.
Dessutom föreslogs besök på AV-teatern den 22 februari.
Pjäsen heter ”Bästa arvtagare”.
 
Årsmötet hålls den 15 mars klockan 15.00 på Hbl. Ordförande försöker få någon att hålla ett föredrag efter förhandlingarna. Samtidigt uppmanade hon styrelsen att grunna på ordförandebyte för att få yngre krafter att ta över.
Hon konstaterade också att förbundet höjer sin medlemsavgift med 1 euro
varför föreningen också borde göra det.

Den 12 april klockan 13.00 står apoteket Svanen i turen för ett besök.
Efter det kunde deltagarna äta lunch på Long Wall på Annegatan.

§ 4  För att fira föreningens10-årsjubileum föreslår styrelsen en utfärd till Söderlångvik och Tolfsnäs med övernattning i Labbnäs. Som datum föreslogs 22-23 maj. Arrangemanget kräver en egen buss och styrelsen kommer att ansöka om bidrag från Konstsamfundet.

Kassören meddelade att föreningen nu har 2200 euro i kassan.

§ 5  Också en sommarutfärd i augusti diskuterades och ett förslag var att åka båt till St Petersburg och Allegro-tåget tillbaka eller tvärtom. Thure Malmberg lovade utreda olika alternativ.

§ 6  Styrelsen godkände Karl Malms ansökan att få bli medlem trots att han inte avgått med pension från Hbl. I samband med nästa medlemsbrev får de Hbl-are som i år gått i pension eller halvpension en inbjudan att bli medlem i föreningen.

§ 7  Mötet avslutades 15.30

  Enligt uppdrag
  Inger Blomqvist