Hufvudstadsbladets Seniorer

Styrelsemöte 20.4.2021

24.04.2021 kl. 19:09

Protokoll från Föreningen Hufvudstadsbladets seniorers 

styrelsemöte 20.4.2021 kl 13.00 på distans via Jitsi. 

Deltagare: Inger Blomqvist, Leif Stjernberg, René Wikgren, Marita Lindvall, Gösta Gustafsson, Tage Johansson och Nils-Erik Friis 

1. Mötet öppnades kl 13.0 av ordförande Nils-Erik Friis. 

2. Medlemsfrågor: 

Avlidna medlemmar: Kurt Husman. 

Aras Jarjis har meddelat att han vill lämna föreningen. 

Leif Stjernberg förhörde sig om det är möjligt för Bodil Stjernberg - med ett förflutet på Hufvudstadsbladet - att ansluta sig till föreningen. Styrelsen har inga invändningar. 

3. Årsmötet. 

Beslöts att årsmötet hålls när mötesbegränsningarna det tillåter. Mötet kan utlysas med kort varsel eftersom alla årsmöteshandlingar kommer att vara klara inom kort. Bokslutet har varit klart sedan början av januari. 

Verksamhetsberättelsen är klar. 

Förslaget till budget görs utgående från budgeten för år 2020. 

Förslaget till verksamhetsplan är också klart. 

4. Kommande verksamhet

Mötesverksamheten startas upp så fort det är möjligt. 

Under hösten träffar Hbl-seniorerna Hufvudstadsbladets nya chefredaktör Erja Yläjärvi. En träff med journalisten Matts Dumell planeras också utgående från Dumells bok Caféernas Esplanad. Mötesplats kunde vara Café Esplanad. 

Ett mål för en inrikes resa kunde vara Mänttä. Ett annat möjligt mål är Hangö. Ifall smittläget det medger kan den för hösten 2020 planerade kryssningen till Riga eventuellt förverkligas hösten 2021. 

René Wikgren påpekade att föreningen nästa år fyller 20 år. I samband med jubileet kunde föreningen på nytt besöka Söderlångvik och Tolfsnäs. 

Ett annat mål för en jubileumsresa kunde vara St Petersburg. 

5. Övriga frågor. Inga övriga frågor behandlades. 

6. Mötet avslutades kl 13.30. 

Vid protokollet 

Nils-Erik Friis 

ordförand

 

Leif Stjernberg