Hufvudstadsbladets Seniorer


 

Föreningen Hufvudstadsbladets seniorer r.f.

 Verksamhetsberättelse för 2020

Verksamhetsåret präglades av coronapandemin som ledde till restriktioner och förbud  gällande sociala kontakter från medlet av mars. På grund av restriktionerna har  verksamheten reducerats. 

Föreningens ajournerade årsmöte hölls den 16 september 2020 kl. 13.00 på G 18 i  Svenska folkskolans vänners hus på Georgsgatan 18. Närvarande var 16 medlemmar. Med en tyst minut hedrades minnet av medlemmarna Bert Carpelan, Margaretha  Jaatinen, Sture Gadd och tidigare medlemmen Erik Appel. 

Årsmötet återvalde enhälligt Nils-Erik Friis till ordförande. Styrelsen omvaldes och  består av Tage Johansson, Leif Stjernberg, Anne-Charlotte Stoltzenberg, Rene Wikgren,  Patricia Winckelmann-Zilliacus och Marita Lindvall. Till suppleanter valdes Inger  Blomqvist och Gösta Gustafsson.  Maj-Britt Paro har varit kontaktperson till SPF och  Samrådet i SPF Helsingfors. 

Till ordinarie verksamhetsgranskare valdes Jan-Anders Ekström och Dan Kronqvist och  till suppleant Birgitta Jernvall Ingman. 

Efter mötet presenterade föreningsmedlemmen Thure Malmberg boken om Pörtö  skärgård. 

Aktiviteter 

Den 5 februari möttes 11 medlemmar på G 18. Gäst var pol.dr Richard Brander, tidigare  HBL-journalist, numera senior kommunikationsexpert på Finlands Bank.
Han berättade  om Hjalmar J. Procopés spännande karriär utgående från sin avhandling ”Finland och  den tidiga västintegrationen. Hjalmar J. Procopé och Europarörelsen 1948-1954”. 

Den 25 augusti åkte 21 seniorer på utfärd till Lovisa med K.O. Johanssons buss och  Krister Westermark vid ratten. Besöket inleddes vid Skeppsbron där guiden Birgit  Korhonen väntade och tog oss med på en tur i Lovisas historia. Efter rundturen träffades  vi hos Camilla Berggren som berättade om sitt hus och evenemanget Lovisa historiska  hus. Lunchen intogs på det av företagaren Airi Kallio restaurerade Kapellet. Efter lunchen besökte vi Överstens slott vid Tullbron där stadsdirektören i Lovisa Jan D.  Oker-Blom berättade varför han valde att köpa huset och sätta det i skick. Lovisabesöket avslutades med en kaffestund i Tuhannen tuskan kahvila. 

Den 6 oktober besöktes Helsingfors räddningsverks brandmuseum på Högbergsgatan.  Museologie magister Jari Auvinen var en entusiastisk guide och intendent för det  museum han själv skapat. 12 seniorer deltog i besöket. 

I SPF:s frågesportsuttagning för Mellannyland den 12 februari på Arbetets Vänner i  Helsingfors tog HBL-seniorerna hem segern. I laget medverkade Christina Juthas, Staffan  Bruun och Tage Johansson. HBL-laget vann den digitala frågesportsfinalen den 10  december med 38,5 av 40 möjliga poäng.

Styrelsen 

Styrelsen har sammanträtt två gånger. Informationen till medlemmarna har skett
via  fyra medlemsbrev som skickats som epost eller vanlig post. Dessutom har föreningen  meddelat om möten via Hbl antingen som notiser eller annonser. 

Föreningen erhöll 200 euro från Pensionärsförbundets s.k. förbundspaket och 300 euro  i frågesportspris, likaså från förbundet. 

Tage Johansson har varit viceordförande, René Wikgren kassör, Marita Lindvall  sekreterare och Leif Stjernberg it-ansvarig som även skött föreningens hemsida.
Vid  sidan av ordförandeskapet har Nils-Erik Friis varit resekoordinator. Verksamhetsgranskare har varit Jan-Anders Ekström och Dan Kronqvist och suppleant  Birgitta Jernvall-Ingman. 

Medlemskåren 

Föreningen hade 89 medlemmar, 42 kvinnor och 47 män vid utgången av 2020.
Nya  medlemmar under året blev Camilla Berggren, Jarjis Aras och Dan Kronqvist. Två  medlemmar, Sture Gadd och Kurt Husman avled under året.
Tre personer skrev ut sig ur  föreningen. 

Medlemsavgiften var 25 euro varav 14 euro per medlem gick till Pensionärsförbundet.  KSF Media betalade 250 euro som understödande medlem. 

Marita Lindvall 
sekreterare